Konst, rostig skulptur: Två II, 30x19x5 cm - skulpturer av konstnär JPJ
Två II, 30x19x5 cm -tillbaka till skulpturerna

(hink, plåt, spik, U-balk, rostig, blå färg)