Konst, skulptur: Hållplatsen, 23x78x9 cm - skulpturer av konstnär JPJ
Hållplatsen, 23x78x9 cm -tillbaka till skulpturerna

(bultar, spikar, skruvar, plåt, svets, sprayfärg grön, rost)