Skulptur: ''Vägen III'', 27x46x31 cm - konstnär Johan P. Jonsson
Vägen III, 27x46x31 cm - tillbaka till skulpturerna

(plåt från oljefat, diverse metall, smidd spik, svetsmassa, blå färg)