Konst, skulptur: Maskinen, 24x28x17 cm - skulpturer av konstnär JPJ
Maskinen, 24x28x17 cm -tillbaka till skulpturerna

(plåtburk, träbit, bult, spikar)