Skulptur av Johan P Jonsson: Single Combat, 22x17x15 cm - köpa skulptur av konstnär JPJ
Single Combat, 22x17x15 cm -tillbaka till skulpturerna

(klammer, spikar, smides, plåt)