Svensk konst, skulptur: LOVE.x, 19x37x32 cm - skulpturer av svensk konstnär JPJ
LOVE.x, 19x37x32 cm -tillbaka till skulpturerna

(träklossar, oljefat, plåt, spikar, svetsmassa)