Skulptur Home Otto, 27x26x87 cm - skulpturer av konstnär och skulptör Johan P. Jonsson
Home Otto, 27x26x87 cm -tillbaka till skulpturerna

(cykelskärmar, plåt, färg, svart, svetsmassa, spikar, skärm, skulptur)