Konst, skulptur: ''Gathering'', 17x27x27 cm, i rostig metall, skrot, skräp, rost, spikar, plåt - konst, skulpturer av Johan P. Jonsson
Gathering, 17x27x27 cm -tillbaka till skulpturerna

(klammer, plattjärn, rost, spikar, konst smitt järn, delar från metallskulpturer)