Metal sculpture ''Critics'', 98x30x28 cm - Johan Jonsson
Critics, 98x30x28 cm - tillbaka till skulpturerna

(forged nails, t-shirt, linseed oil, black pigments, welding filler)