Konst, rostig skulptur: Par II, 30x19x5 cm - skulpturer av konstnär JPJ
Critics, 98x30x28 cm -tillbaka till skulpturerna

(smidda spikar, t-shirt, linolja, svart pigment, svetstråd)