Home

Sculpture


News


Contact


Blog


Cv/Bio


Svenska

Sculpture: Bowling, by sculptor Johan P. Jonsson
Bowling, 25x45x17 cm
(oil barrell, sleeper, plastic knob, rusty sheet-metal, forged iron, welding filler)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


eXTReMe Tracker