©2017

Home

Sculpture


News


Blog


Cv/Bio


Svenska

Mixed media metal sculpture


 

 

Screaming PipesStanding Seven IIKiterunner IThe Machine
Fam.ReunionThe Que IVThe Shooting III
CriticsTopLoadThe Que I
Boy IIKiterunner IIStanding Seven IGirl IIIFreight Car II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


eXTReMe Tracker